Κλείσε                                                      Τέντα με Βραχίονα
Κλείσε                                                      Τέντα με Βραχίονα
Κλείσε                                                      Τέντα με Βραχίονα
Κλείσε                                                      Τέντα με Βραχίονα
Κλείσε                                                      Τέντα με Βραχίονα
Κλείσε                                                      Τέντα με Βραχίονα

Τέντες και συστήματα

Οι τέντες με βραχίονα είναι μοντέλο αυτόματης σκίασης.
Λειτουργούν χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα και προστατεύουν το χώρο από τον ήλιο και τον αέρα.

Τέντες Ζαφειρίου   Δ: Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι   Τ: 210 581 1115   Κ: 693 740 7340   Φ: 210 58 18 020

Επίσημος Αντιπρόσωπος