Κλείσε                                                      Καποτίνα
Κλείσε                                                      Καποτίνα
Κλείσε                                                      Καποτίνα
Κλείσε                                                      Καποτίνα
Κλείσε                                                      Καποτίνα
Κλείσε                                                      Καποτίνα

Τέντες και συστήματα

Το σύστημα ηλιοπροστασίας καποτίνα είναι κατάλληλο για κάλυψη προθηκών,θυρών και παραθύρων.

Τέντες Ζαφειρίου   Δ: Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι   Τ: 210 581 1115   Κ: 693 740 7340   Φ: 210 58 18 020

Επίσημος Αντιπρόσωπος