Τέντες Ζαφειρίου   

Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι   

Τηλέφωνο: 210 581 1115   

Κινητό: 693 740 7340   

Φαξ: 210 58 18 020

E-mail: tentes.zafeiriou@gmail.com

Τέντες Ζαφειρίου   Δ: Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι   Τ: 210 581 1115   Κ: 693 740 7340   Φ: 210 58 18 020

Επίσημος Αντιπρόσωπος