Κλείσε                                                      Κατάστημα Γρηγόρης
Κλείσε                                                      Κατάστημα Γρηγόρης
Κλείσε                                                      Κατάστημα Γρηγόρης
Κλείσε                                                      Κατάστημα Γρηγόρης
Κλείσε                                                      Κατάστημα Γρηγόρης
Κλείσε                                                      Κατάστημα Γρηγόρης

Κατασκευές

Πολυετής συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Γρηγόρης.

Τέντες Ζαφειρίου   Δ: Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 7, Χαϊδάρι   Τ: 210 581 1115   Κ: 693 740 7340   Φ: 210 58 18 020

Επίσημος Αντιπρόσωπος